SG&S is geen prijsstunter. Dat kan ook niet, want kwaliteit heeft tijd en zorg nodig. Door een methodische aanpak, een goede logistiek en vakkundige kennis kunnen wij een concurrerende offerte aanbieden.
Een gezonde verhouding tussen prijs en kwaliteit resulteert dagelijks in vervolgopdrachten van tevreden opdrachtgevers.

Elke opdracht is anders en elke opdrachtgever heeft specifieke wensen. Een algemeen tarief is daarom niet erg realistisch. SG&S geeft u vooraf inzicht in de kosten en de kostenopbouw alsmede in eventuele meerkosten. U komt dus niet voor verrassingen te staan.

Laag BTW tarief

Per 15 september 2009 is een verruiming van kracht die inhoudt dat woningen ouder dan 2 jaar (na ingebruikname) in aanmerking komen voor de lage BTW. Vanaf die datum vallen onderstaande werkzaamheden onder het 6%-tarief.

Wat wordt verstaan onder particuliere woningen?

De term “particuliere woning” heeft betrekking op onroerende zaken die zijn bestemd voor particuliere bewoning. Het gaat in dit kader om woningen waarin particulieren permanent mogen verblijven. Ook tijdelijk leegstaande particuliere woningen zijn hieronder te begrijpen.

Als particuliere woning zijn onder meer aan te merken:
- Woningen in particuliere eigendom;
- Huurwoningen van woningbouwcorporaties e.d. die door particulieren worden bewoond;
- Bejaardentehuizen/aanleunwoningen;
- Verpleeg- en verzorgingsinstellingen;
- Studentenflats;
- Kloosters, voor zover in gebruik voor permanente bewoning;
- Tweede woningen, voor zover permanente bewoning daarvan is toegestaan.

De gemeenschappelijke ruimtes in appartementen, bejaardentehuizen/aanleunwoningen, verpleeg- en verzorgingsinstellingen e.d. (zoals de hal, het trappenhuis, de eetzaal, de recreatieruimte e.d.) volgen het regime dat geldt voor de particuliere woongedeelten.